Under leveransdagen

Kan du uppgradera din leverans och välja ett kortare tidsintervall som passar just dig.

Skickar vi ett SMS till dig med beräknat 1-timmes intervall.

Söndagar 16-22 (Stockholm)

Under kvällen kan du följa din leverans i realtid på karta.

Skickar vi ett SMS till dig. Gör dig redo och slå på ljudet på mobilen!